Autorizari

Autorizarea activitatiilor specifice de folosire a materialelor explozive (respectiv autorizari demolari ecologizari), proiectarea lucrarilor de demolare cu folosirea explozivilor, precum si certificarea profesionala a personalului de specialitate sunt avizate de:

Inspectoratul Teritorial de Munca, Inspectoratele Judetene de PolitieBiroul Arme Explozivi si Substante Toxice;

Institutul National Pentru Securitate Miniera si Protectie Antiseismica – Petrosani

– precum si de Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara.