Ecologizare zone miniere

contactLucrari in cadrul inchiderii si ecologizarii zonelor miniere

– Demolarea prin lucrări de împuşcare a traseului funicular si a statiilor incarcare si descarcare în cadrul lucrărilor de închidere şi ecologizare la mina Ghelar Central;

– Demolarea prin lucrări de împuşcare a Instalatiilor fostei Statii de concasare – Dornisoara , Suceava ;

– Demolarea prin tăiere cu flacără oxi-gaz a coşurilor de fum a Centralei Termice , Certeju de Sus ;

– Demolarea prin lucrări de împuşcare a Turnului putului de extractie al minei Muncel

– Demolarea prin lucrari de taiere cu flacara oxi-gaz a utilajului tehnologic din incinta fostei Uzine de preparare-Teliuc ;

– Demolarea bazinelor Statiei de epurare – Petrosani .